• 20. veebruar 2019 @ Swissôtel Tallinnas

  MAJANDUSJULGEOLEK

  Eesti 100Pluss Visioon


  ECOSEC 5th Anniversary Conference: ESTONIAN 100PLUS VISION

H a k k a   t o e t a j a k s    I   B e c o m e   a   S p o n s o r

info@finesto.ee   I   (+372) 517 3623      
 

 

M e e d i a p a r t n e r

postimees_logo

 

K o r r a l d a j a

FINESTO_logo

K o o s t ö ö p a r t n e r i d

Eesti NATO Ühing

 

e - T u r u n d u s p a r t n e r

convertal-logo

Majandusjulgeolek-2019-p-companies-ESTT o i m u m i s k o h t

Swissotel_logo
B A L L I S A A L ´3


a s u k o h t   k a a r d i l

SK_Solutions_logo                                                                                                     CybExer_logo                    

 

ESINEJAD

Konverentsil eeskõnelevad majanduse ja julgeoleku valdkonna tunnustatud rahvusvahelised ja siseriiklikud kõneisikud ja eksperdid nii avalikust kui erasektorist. Käsikäes täna aktuaalsetele globaalsetele teemadele arutletakse põhjalikult Eesti jaoks olulisi teemasid. Seatakse sihte ja eesmärke, mis on meie eduka majandusarengu jätkamiseks ja jätkusuutliku julgeolekuolukorra tagamisel oluliseks garandiks täna ja tulevikus. Konverentsi teemasid läbivalt sõnastatakse kokkuvõtlikult EESTI 100PLUSS VISIOON - kuidas innovaatiliselt ja jätkusuutlikult Eesti riigi majandusarengut tagada ning  laiapõhjalist ja stabiilset julgeoleku olukorda targalt hoida ja kindlustada.

OSALEJAD

Valdkonnas tegutsevate ettevõtete/asutuste juhtkonnad, omanikud ja nende esindajad. Tugistruktuuride juhid sh IKT-, finants-, kommunikatsiooni-, auditi-, järelevalve-ja riskijuhid. Samuti äri- ja majandusarengu ning julgeoleku tagamise valdkonnaga seotud ja/või kokku puutuvad spetsialistid ja eksperdid. Kolmanda sektori ning siseriikike-ja rahvusvaheliste organistasioonide esindajad. Kõik kes huvituvad ja/või soovivad kaasa rääkida Eesti ja laiemalt meie regiooni ning samuti maailma majandusjulgeolekuga seonduvatel olulistel teemadel ja hoida kätt pulsil olulistel sündmuste arengus.

FOOKUSES

Globaalse majanduse ja hübriidjulgeoleku kesksed rahvusvahelised teemad. Kitsamalt analüüsitakse Eesti ja meie lähiregiooni majandusjulgeolekut enim mõjutavaid tegureid ja võimalike trende, kaardistatakse erinevaid riske ja kitsaskohti ning prognoositakse nende realiseerumise võimalikkust tulevikus. Hinnatakse Eesti ja meie partnerite võimekust reageerida ja/või sekkuda kiirelt ja adekvaatselt võimalikele negatiivsetele arengutele ja/või pahatahtlikele agressioonidele. Sõnastatakse kriitilised ja kiiret lahendamist vajavad siseriiklikud strateegiad ja võtmetegevused võimalikult efektiivseks majandusjulgeoleku tagamiseks.

 Konverentsi ettekannetes ja paneeldiskussioonide aruteludes räägitut käsitletakse eeskõnelejate poolsete seisukohtadena ning kajastatakse avalikus meediaruumis objektiivselt ja erapooletult.
Marko MIHKELSON

Marko MIHKELSON

Eesti NATO Ühingu nõukogu esimees, Riigikogu väliskomisjoni esimees

Urmas REINSALU

Urmas REINSALU

Justiitsminister

Kristi RAIK

Kristi RAIK

direktor, Eesti Välispoliitika Instituut

Jüri SEILENTHAL

Jüri SEILENTHAL

välismajanduse osakonna peadirektor, Välisministeerium

Kalev PIHL

Kalev PIHL

juhatuse liige, SK ID Solution

Raul RIKK

Raul RIKK

küberjulgeoleku nõunik, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium

Klaid MÄGI

Klaid MÄGI

asepresident, CybExer Technologies

Kusti SALM

Kusti SALM

Kaitseinvesteeringute osakond, Kaitseministeerium

Lavly PERLING

Lavly PERLING

Riigi peaprokurör, Riigiprokuratuur

Peeter TALI

Peeter TALI

asedirektor, NATO StratCOM COE

Kilvar KESSLER

Kilvar KESSLER

juhatuse esimees, Finantsinspektsioon

Madis REIMAND

Madis REIMAND

Rahapesu andmebüroo juht

KONVERENTSI KAVA

 • Tornimäe 3, Tallinn
  Tallinn

 • 20. veebruar 2018
  08:30 - 16:45

 • Lisainfo aadressil:
  info@finesto.ee

 • 8:30

  Hommikukohv ja suupisted
 • 9:00

  Sissejuhatus

 • 9:05

  Avakõne: EESTI MAJANDUSJULGEOLEKU 100PLUSS VÄLJAKUTSED

 • 9:30

  Paneel: EESTI JULGEOLUPOLIITIKA-JA VÄLISMAJANDUSKOOSTÖÖ TULEVIK
  Panelistid:
  Marko MIHKELSON, Eesti NATO Ühingu nõukogu esimees, Riigikogu väliskomisjoni esimees
  Jüri SEILENTHAL, välismajanduse osakonna peadirektor, Välisministeerium
  Kristi RAIK, Eesti Välispoliitika Instituudi direktor
  Aruteluteemad:
  Reeglitel põhineva maailmakorra tulevik:
   -  EL ja USA suhted ehk transatlantika;
   -  USA ja Hiina vastasseis ja mõjud Eestile;
   -  EL ja tema lähinaabruse suhted, jätkuvalt;
   -  Euroopa Liidu tulevik.
  Globaalse rahvusvahelise poliitika kontekst sh multilateralismi nõrgenemine, protektsionismi kasv jne.
  ELi väliskaubanduspoliitika ja Eesti huvid selles
  Eesti osalemine Rahvusvahelistes ühendustes, organisatsioonides ja lepetes
  Konsulaarpoliitika uued suunad
  Ettevõtjate ootustele vastav välismajanduskoostöö
  Kuidas suurendada Eesti atraktiivsust välisinvesteeringutele / investoritele?
  Mis on Eesti välismajanduspoliitika prioriteedid ja väljakutsed 100Pluss

 • 10:30

  Kohvipaus
 • 11:00

  Paneel: EESTI IKT/KÜBER-TIIGRITE GLOBAALNE HÜPE
  Paneelistid:
  Kusti SALM
  , Kaitseinvesteeringute osakond, Kaitseministeerium
  Klaid MÄGI
  , asepresident, CybExer Technologies
  Aruteluteemad:
  IKT ettevõtete edulood ja tagasilöögid globaalsetel turgudel.
  Kuidas head IKT mainet veelgi edukamaks äriks- ja majanduskoostööks pöörata?
  PPP ja IKT klastrite edulood ja võtmetegurid.
  IKT  sektori uued ärisuunad ja eksportturud reaalmajanduse-ja julgeolekusektoris
  Dubai EXPO 2020 võimalused IKT ettevõtetele

 • 12:00

  Lõuna

 • 13:00

  Paneel: EESTI OSALUS RAHAPESUAFÄÄRIDES 
  Ettekanne: „Red“ MONEY-laundering AFFAIRS
  Välisesineja: (TBC)

 • 13:30

  Paneel: EESTI FINANTSJULGEOLEKU KRIISIAASTAD - MÕJUD JA ÕPPETUNNID?Ettekanne: Urmas REINSALU, Justiitsminister
  Panelistid:
  Kilvar KESSLER, juhatuse liige Finantsinspektsioon
  Lavly PERLING,
  Riigi peaprokurör, Riigiprokuratuur
  Rahapesu Andmebüroo (TBC)
  Teemad:
  Rikkumised, mille alusel võeti pankadelt tegevusload
  Finantssektori riskiisu vs hoolsusmeetmed - kuidas saavutada turul mõistlik tasakaal?
  Rahapesukuritegude menetlemise eripärad
  Millised on muutused FI ja RAB-i järelevalve ning väär-ja haldusmenetluste uuetes praktikates?
  Kuidas muuta rahapesukuritegude kriminaal- ja kohtumenetlus efektiivsemaks?

 • 14:30

  Kohvipaus
 • 15:00

  Paneel: EESTI KÜBERTURVALISUSE STRATEEGIA UUED VÄLJAKUTSED
  Panelistid:
  Raul RIKK, küberjulgeoleku nõunik, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Kalev PIHL, juhatuse liige, SK ID Solution
  Teised panelistid: (TBC)
  Teemad: 
  Eesti uus küberturvalisuse strateegia 2019 - 2022
  Kas uus strateegia on piisavalt erasektorit kaasav
  Uute IKT-tehnoloogiate sh ID ja mID arengud maailmas ja mõjud Eestile
  EU/Eesti marginaliseerumine IT turbelahenduste defineerimisel – globaalsed ohud ja koostöö
  Küberturbe standardiseerimine EU poolt
  Eesti tööjõu turg ning fookuste otsimine

 • 16:00

  Paneel: HÜBRIIDOHUD - DESINFORMATSIOON, PROPAGANDA JA KÜBERRÜNNAKUD
  Ettekanne: EL julgeolekuolukorda enim mõjutavad hübriidohud (EUROPOL/TBC)
  Panelistid:
  Peeter TALI
  , asedirektor, NATO StratCOM COE
  Euroopa hübriidiohtude vastane oivakeskus (TBC)

 • 17:00

  Konverentsi lõpp

*Konverentsi programm on täiendamisel ja korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis jooksvalt muudatusi ja täiendusi.

Registreerimine on avatud

Kuni 21.01 eelregistreerumise soodushind 199  eurot (lisandub 20% km)
Kuni 11.02 registreerumisel soodushind 249  eurot (lisandub 20% km)
Kuni 18.02 registreerumisel tavahind 299  eurot (lisandub 20% km)
 
NB! Konverentsi kohtade arv on piiratud ja pääsmed saadaval vaid vabade kohtade olemasolul!