• 20. veebruar 2019 @ Swissôtel Tallinnas

  MAJANDUSJULGEOLEK

  EESTI 100-PLUSS VISIOON


  ECOSEC 5th Anniversary Conference: ESTONIAN 100PLUS VISION

H a k k a   t o e t a j a k s    I   B e c o m e   a   S p o n s o r

info@finesto.ee   I   (+372) 517 3623      
 

 

M e e d i a p a r t n e r

postimees_logo

 


K o r r a l d a j a

FINESTO_logo

e - T u r u n d u s p a r t n e r

convertal-logoT o i m u m i s k o h t

Swissotel_logo
B A L L I S A A L ´3

a s u k o h t   k a a r d i l

 

ESINEJAD

Konverentsil eeskõnelevad majanduse ja julgeoleku valdkonna tunnustatud rahvusvahelised ja siseriiklikud kõneisikud ja eksperdid nii avalikust kui erasektorist. Käsikäes täna aktuaalsetele globaalsetele teemadele arutletakse põhjalikult Eesti jaoks olulisi teemasid. Seatakse sihte ja eesmärke, mis on meie eduka majandusarengu jätkamiseks ja jätkusuutliku julgeolekuolukorra tagamisel oluliseks garandiks täna ja tulevikus. Konverentsi teemasid läbivalt sõnastatakse kokkuvõtlikult EESTI 100PLUSS VISIOON - kuidas innovaatiliselt ja jätkusuutlikult Eesti riigi majandusarengut tagada ning  laiapõhjalist ja stabiilset julgeoleku olukorda targalt hoida ja kindlustada.

OSALEJAD

Valdkonnas tegutsevate ettevõtete/asutuste juhtkonnad, omanikud ja nende esindajad. Tugistruktuuride juhid sh IKT-, finants-, kommunikatsiooni-, auditi-, järelevalve-ja riskijuhid. Samuti äri- ja majandusarengu ning julgeoleku tagamise valdkonnaga seotud ja/või kokku puutuvad spetsialistid ja eksperdid. Kolmanda sektori ning siseriikike-ja rahvusvaheliste organistasioonide esindajad. Kõik kes huvituvad ja/või soovivad kaasa rääkida Eesti ja laiemalt meie regiooni ning samuti maailma majandusjulgeolekuga seonduvatel olulistel teemadel ja hoida kätt pulsil olulistel sündmuste arengus.

FOOKUSES

Globaalse majanduse ja hübriidjulgeoleku kesksed rahvusvahelised teemad. Kitsamalt analüüsitakse Eesti ja meie lähiregiooni majandusjulgeolekut enim mõjutavaid tegureid ja võimalike trende, kaardistatakse erinevaid riske ja kitsaskohti ning prognoositakse nende realiseerumise võimalikkust tulevikus. Hinnatakse Eesti ja meie partnerite võimekust reageerida ja/või sekkuda kiirelt ja adekvaatselt võimalikele negatiivsetele arengutele ja/või pahatahtlikele agressioonidele. Sõnastatakse kriitilised ja kiiret lahendamist vajavad siseriiklikud strateegiad ja võtmetegevused võimalikult efektiivseks majandusjulgeoleku tagamiseks.

 Konverentsi ettekannetes ja paneeldiskussioonide aruteludes räägitut käsitletakse eeskõnelejate poolsete seisukohtadena ning kajastatakse avalikus meediaruumis objektiivselt ja erapooletult.
Marko MIHKELSON

Marko MIHKELSON

Eesti NATO Ühingu nõukogu esimees, Riigikogu väliskomisjoni esimees

Raul RIKK

Raul RIKK

küberjulgeoleku nõunik, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium

Klaid MÄGI

Klaid MÄGI

asepresident, CybExer Technologies

Kristi RAIK

Kristi RAIK

direktor, Eesti Välispoliitika Instituut

Peeter TALI

Peeter TALI

asedirektor, NATO StratCOM COE

Kalev PIHL

Kalev PIHL

juhatuse liige, SK ID Solution

KONVERENTSI KAVA

 • Tornimäe 3, Tallinn
  Tallinn

 • 20. veebruar 2018
  08:30 - 16:45

 • Lisainfo aadressil:
  info@finesto.ee

 • 8:30

  Hommikukohv ja suupisted
 • 9:00

  Sissejuhatus

 • 9:05

  Avakõne: EESTI MAJANDUSJULGEOLEKU 100PLUSS VÄLJAKUTSED

 • 9:30

  Paneel: EESTI JULGEOLUPOLIITIKA-JA VÄLISMAJANDUSKOOSTÖÖ TULEVIK
  Panelistid:
  Marko MIHKELSON, Eesti NATO Ühingu nõukogu esimees, Riigikogu väliskomisjoni esimees
  Kristi RAIK, Eesti Välispoliitika Instituudi direktor

 • 10:30

  Kohvipaus
 • 10:45

  Paneel: EESTI KÜBERTURVALISUSE STRATEEGIA UUED VÄLJAKUTSED
  Ettekanne: Raul RIKK, küberjulgeoleku nõunik, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Panelistid: (TBC)
  Teemad: 
  Eesti küberturvalisuse strateegia 2019 - 2022

 • 11:45

  HÜBRIIDOHUD - DESINFORMATSIOON, PROPAGANDA JA KÜBERRÜNNAKUD  
  Peeter TALI, asedirektor, NATO StratCOM COE
  Teised panelistid: (TBC)

 • 12:45

  Lõuna

 • 13:45

  EESTI FINANTSJULGEOLEKU OHUHINNANG -KRIISIAASTATE ÕPPETUNNID JA MÕJUD?

 • 14:45

  Kohvipaus
 • 15:00

  Paneel: EESTI IKT/KÜBER-TIIGRITE GLOBAALNE HAARE
  Teemad:
  IKT ettevõtete edulood ja tagasilöögid globaalsetel turgudel.
  Kuidas head IKT mainet veelgi edukamaks äriks- ja majanduskoostööks pöörata?
  PPP ja klastrite edulood ja võtmetegurid.
 • 16:00

  Paneel: HÜBRIIDOHUD - DESINFORMATSIOON, PROPAGANDA JA KÜBERRÜNNAKUD

 • 17:00

  Konverentsi lõpp

*Konverentsi programm on täiendamisel ja korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis jooksvalt muudatusi ja täiendusi.

Registreerimine on avatud

Kuni 20.01 eelregistreerumise soodushind 199  eurot (lisandub 20% km)
Kuni 10 .02 registreerumisel soodushind 249  eurot (lisandub 20% km)
Kuni  18.02 registreerumisel tavahind 299  eurot (lisandub 20% km)
 
Ps. Konverentsi kohtade arv on piiratud ja piletid saadaval vaid vabade kohtade olemasolul.