• 20.02.2020 @ Radisson Blu Hotel Olümpia

  MAJANDUSJULGEOLEK 2020

  ECONOMIC AND SECURITY TALKS


  6´th ECONOMIC SECURITY CONFERENCE

PEASPONSOR


Toetaja

isku

Meediapartner


Korraldaja

FINESTO_logoe-Turunduspartner

convertal-logoKoostööpartnerid

 

 T o i m u m i s k o h t

https://www.majandusjulgeolek.ee/wp-content/uploads/2020/01/TLLZR_DEST_rgb-230x130.jpg

ESINEJAD

Konverentsil eeskõnelevad majanduse ja julgeoleku valdkonna rahvusvaheliselt tunnustatud kõneisikud ja eksperdid nii avalikust kui erasektorist. Käsikäes täna aktuaalsetele globaalsetele teemadele arutletakse põhjalikult Eesti jaoks täna olulisi teemasid. Seatakse sihte ja eesmärke, mis on meie eduka majandusarengu jätkamiseks ja jätkusuutliku julgeolekuolukorra tagamisel oluliseks garandiks tulevikus. Konverentsi teemasid läbivalt arutletakse kuidas tagada stabiilselt Eesti majandusarengut ning kindlustada laiapõhjalist ja stabiilset julgeolekuolukorda.

OSALEJAD

Ettevõtete/asutuste juhtkonnad, omanikud ja nende esindajad. Tugistruktuuride sh IKT-, AML-, finants-, kommunikatsiooni-, auditi-, järelevalve-ja riskijuhid. Samuti äri- ja majandusarengu ning julgeoleku tagamise valdkonnaga seotud ja/või kokku puutuvad spetsialistid ja eksperdid. Kolmanda sektori ning siseriikike-ja rahvusvaheliste organistasioonide esindajad. Kõik kes huvituvad ja/või soovivad kaasa rääkida Eesti ja laiemalt meie regiooni ning samuti maailma majandusjulgeolekuga seonduvatel olulistel teemadel ja hoida kätt pulsil olulistel sündmuste arengus.

FOOKUSES

Globaalse majanduse ja hübriidjulgeoleku kesksed rahvusvahelised teemad. Kitsamalt Eesti ja meie lähiregiooni majandusjulgeolekut enim mõjutavad tegurid ja võimalikud trendid. Kaardistatakse erinevaid riske ja prognoositakse nende realiseerumise võimalikkust. Hinnatakse Eesti ja meie partnerite võimekust reageerida ja/või sekkuda kiirelt ja adekvaatselt võimalikele negatiivsetele arengutele ja/või pahatahtlikele agressioonidele. Sõnastatakse kriitilised siseriiklikud strateegiad ja võtmetegevused võimalikult efektiivseks majandusarenguks ja julgeoleku tagamiseks.

Urmas REINSALU

Urmas REINSALU

Välisminister

Mikk MARRAN

Mikk MARRAN

Välisluureameti peadirektor

Jüri RAIDLA

Jüri RAIDLA

Ellex Raidla Advokaadibüroo vanempartner, Eesti õigus- ja riigiteadlane

Kadri SIMSON

Kadri SIMSON

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik

Nathan COOK

Nathan COOK

ORACLE, CTO for National Security and Defence for EMEA and JAPAC

Prof. LAURI MÄLKSOO

Prof. LAURI MÄLKSOO

Eesti õigusteadlane ja akadeemik

Dr. CARRI GINTER

Dr. CARRI GINTER

Eesti jurist ja õigusteadlane, Advokaadibüroo Sorainen partner ja vandeadvokaat / Tartu Ülikooli Euroopa õiguse dotsent

Kristi RAIK

Kristi RAIK

direktor, Eesti Välispoliitika Instituut

Heli TIIRMAA-KLAAR

Heli TIIRMAA-KLAAR

Välisministeerium, Eesti küberjulgeoleku erivolitustega diplomaatiline esindaja

Prof. Michael LEVI

Prof. Michael LEVI

Professor of Criminology, Cardiff University

Kilvar KESSLER

Kilvar KESSLER

juhatuse esimees, Finantsinspektsioon

Madis MÜLLER

Madis MÜLLER

Governor of Eesti Pank

Fookuses on nii globaalsed kui Eesti välismajanduse- ja julgeolekupoliitika võtmeteemad: rahvusvaheline õigus, küberjulgeolek, energia- ja kliimajulgeolek. Läänemere regiooni majanduse- ja julgeolekuhuvide seosed sh stabiilsuse tagamine ja konfliktiennetus. Traditsiooniliselt käsitleme regiooni finants- ja kapitalijulgeoleku ning infra- ja taristujulgeolekuga seonduvat. Kõige selle juures vaagime põhjalikult kaasuvaid võimalike nii äri-, majanduskeskkonna- kui julgeolekuriske ning nende parimaid maandamise võimalusi.

 

Ettekannetes ja paneeldiskussioonides räägitavat käsitletakse eeskõnelejate poolsete seisukohtadena ning kajastatakse avalikus meediaruumis objektiivselt ja erapooletult.

 

 

Hannes KONT

Hannes KONT

Elering AS, sünkroniseerimise programmi direktor

Aavo KÄRMAS

Aavo KÄRMAS

Tuuleenergia Assotsiatsiooni ja Enefit Green juhatuse esimees

Einari KISEL

Einari KISEL

Maailma Energeetikanõukogu, Euroopa regiooni juht

Taavi TAMKIVI

Taavi TAMKIVI

SALV asutaja ja tegevjuht

Marilin PIKARO

Marilin PIKARO

Chief Compliance officer, Member of the Management Board at Luminor Group

Erki KODAR

Erki KODAR

Välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler

Marko MIHKELSON

Marko MIHKELSON

Eesti NATO Ühingu nõukogu esimees, Riigikogu väliskomisjoni esimees

Ph.D. Veiko PALGE

Ph.D. Veiko PALGE

Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Prof. JAREK KURNITSKI

Prof. JAREK KURNITSKI

Akadeemik, TTÜ ja Aalto Ülikooli professor

Margus NOORMAA

Margus NOORMAA

Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor

Karl Mattias SEPP

Karl Mattias SEPP

Eesti NATO Ühingu projektijuht

Piret KUUSIK

Piret KUUSIK

Nooremteadur, Eesti Välispoliitika Instituut/RKK

Kristiina PRALLA

Kristiina PRALLA

Tartu Ülikool, rahvusvahelise õiguse magistriprogrammi tudeng

Timo TATAR

Timo TATAR

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler

Artur LUIK

Artur LUIK

Eetiline häkker, Bolt Technology OÜ, varasemalt Skype / Microsoft

Reigo REIMAND

Reigo REIMAND

partner, FINESTO ADVISORS

KONVERENTSI KAVA • Liivalaia 33, Tallinn
  Eesti

 • 20. veebruar 2020

 • Küsi lisainfot:
  info@finesto.ee I (+372) 517 3623

PÄEVAKAVA • 8:30

  Registreerumine ja hommikukohv
 • 9:00

  Avasõnad ja sissejuhatus
  Reigo REIMAND, Finesto Advisors partner ja tegevjuht
 • 9:15

  Konverentsi avaettekanne: EESTI RAHVUSVAHELISES JULGEOLEKUKESKKONNAS 2020
  Mikk MARRAN, Välisluureameti peadirektor
 • 9:30

  Paneel I:
  EESTI VÄLISMAJANDUS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA VÄLJAKUTSED
   
 • 9:30

  Ettekanne: Eesti ambitsioon ÜRO Julgeolekunõukogu eesistujana
  URMAS REINSALU, Eesti Vabariigi välisminister
 • 9:40

  Paneeldiskussioon:
  Urmas REINSALU, Eesti Vabariigi välisminister
  Jüri RAIDLA, Ellex Raidla Advokaadibüroo vanempartner, Eesti õigus- ja riigiteadlane
  Marko MIHKELSON, Eesti NATO Ühingu nõukogu esimees, Riigikogu väliskomisjoni esimees

  Paneeli moderaator:
  Piret KUUSIK, Eesti Välispoliitika Instituut
 • 10:30

  Lühiettekanne: Noorte seisukohad ja arvamus majanduse, julgeoleku ja poliitika seostest
  Karl Mattias SEPP, Eesti NATO Ühingu projektijuht
 • 10:35

  Paneel II:
  ENERGIAJULGEOLEKU VÄLJAKUTSED LÄÄNEMERE PIIRKONNAS
 • 10:35

  Ettekanne: „Euroopa energiapöörde väljakutsed“
  Einari KISEL, Maailma Energeetikanõukogu Euroopa regiooni juht
 • 10:50

  Paneeldiskussioon:
  Einari KISEL, Maailma Energeetikanõukogu Euroopa regiooni juht
  Hannes KONT, Elering AS, sünkroniseerimise programmi direktor

  Moderaator:
  Dr Kristi RAIK, Eesti Välispoliitika Instituudi direktor
 • 11:15

  Ettekanne:„Roheline kokkulepe – Euroopa kliima- ja kasvustrateegia"
  Kadri SIMSON, Euroopa Komisjoni energiavolinik
 • 11:30

  III paneel:
  ENERGIA, KLIIMA JA JULGEOLEKU TASAKAAL – SELLE VÕIMALIKKUS
 • 11:30

  Ettekanne: Energiatarbimise ja -tootmise ümberkujundamine julgeolekut unustamata
  Prof. JAREK KURNITSKIAkadeemik, TTÜ ja Aalto Ülikooli professor
 • 11:40

  Paneeldiskussioon:
  Timo TATAR, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler

  Aavo KÄRMAS, Tuuleenergia Assotsiatsiooni ja Enefit Green juhatuse esimees

  Paneeli moderaator:
  Prof. Jarek KURNITSKI, Tallinna Tehnikaülikooli ja Aalto Ülikooli professor, akadeemik
 • 12:15

  LÕUNA
 • 13:15

  Lühiettekanne: Noorte seisukohad ja arvamus tänapäeva rahvusvahelise õiguse garantiidest.

  Kristiina PRALLA, Tartu Ülikool, rahvusvahelise õiguse magistriprogrammi tudeng.
 • 13:20

  IV paneel:
  RAHVUSVAHELISE ÕIGUSE JA ÕIGLUSE KEHTESTAMINE KRIISIDES
 • 13:20

  Ettekanne: Mida tähendab olla rahvusvahelise õiguse subjekt?
  Prof. LAURI MÄLKSOO, Tartu Ülikool, õigusteadlane ja akadeemik
 • 13:40

  Paneeldiskussioon:
  ERKI KODAR, Välisministeerium, Juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler

  Prof. LAURI MÄLKSOO, Tartu Ülikool, õigusteadlane ja akadeemik

  Paneeli moderaator:
  Dr. CARRI GINTER, SORAINEN Advokaadibüroo / TÜ Euroopa õiguse dotsent
 • 14:15

  Lühiettekanne: Kuidas noored tõlgendavad küberjulgeolekut?
  Artur LUIK, Eetiline häkker, Bolt Technology OÜ, varasemalt Skype / Microsoft
 • 14:20

  Panel V: SECURING CYBERSPACE THROUGH PPP

  Presentation: „Economic Security: Global Competition for Power, in an Age of Increasing Espionage“
  Nathan COOK, ORACLE, CTO for National Security and Defence for EMEA and JAPAC

  Panel discussion:
  Presentation: "The Economic Dimension of Cyber Security: How to Regulate it"
  Heli TIIRMAA-KLAAR, Ambassador at Large for Cyber Security of Ministry of Foreign Affairs
  Margus NOORMAA, Director General of the Estonian Information System Agency
  Ph.D. Veiko PALGE, Researcher, Institute of Physics, University of Tartu
  Nathan COOK, ORACLE, CTO for National Security and Defence for EMEA and JAPAC
 • 15:40

  KOHVIPAUS
 • 16:00

  Presentation:
  "Clobal vision of combating AML/CTF - Balancing Security, Fairness and Cost-Effectiveness"

  Prof. Michael LEVI, Professor of Criminology, Cardiff Universit  
 • 16:30

  Paneel VI: VAADE TULEVIKKU - RAHAPESU TÕKESTAMISEST PÕHJALAS JA BALTIKUMIS
 • 16:30

  Paneeldiskussioon:
  Madis MÜLLER, Eesti Panga president
  Marilin PIKARO, Luminor Group juhatuse liige ja vastavuskontrolli juht
  Taavi TAMKIVI, SALV asutaja ja tegevjuht

  Paneeli modereerib: Kilvar KESSLER, Finantsinspektsiooni juhatuse esimees
 • 17:15

  Konverentsi lõpp

*Konverentsi korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis erandkorras muudatusi ja täiendusi.

Registreerimine on avatud

Konverentsi hind 249 EURi + km NB! Saadaval viimased vabad kohad!
Mitme osaleja registreerumisel ühest maksjaettevõttest lisandub grupisoodustus - 10%.