MAJANDUSJULGEOLEK

EESTI #RESTART 2021

Economic and Security Talks

14. aprill VIRTUAL @Wildix Wizywebinar & BALLROOM @Radisson Blu Hotel Olümpia

7’th ECONOMIC AND SECURITY CONFERENCE

SPONSORLUS | BECOME A SPONSOR

INFO

küsige palun lisa | ask more please:

(+372) 5173623 | info@finesto.ee

Korraldaja

Turunduspartner

FOOKUSES

Selle aasta konverentsi fookuses on mõistetavalt ülemaailmne viirusepandeemia ning sellest tulenev tervise- ja majanduskriis. Erakorraline olukord on toonud võimendatult esile nii rahva tervise-kui sotsiaalse julgeoleku tähtsuse ja mõõtme. Tekkinud pingeline siseriiklik ja globaalne olukord on paratamatult juba avaldanud mõju kuid üha enam mõjutamas väga erinevates aspektides ja valdkondades üldist nii maailma poliitilist kui majanduslikku olukorda. Eesti on täna koos ülejäänud maailmaga väga keerulises globaalses tervise- ja majanduskriisis, mis paratamatult on tekitamas uusi ohte ja väljakutseid nii välis- kui majanduspoliitikas, tuues esile võimendatult nii vanad kui kutsudes esile ka uusi üldisest ebakindlusest tingitud julgeolekuolu hübriidohte. Omad tajutavad mõjud on paraku ilmnenud juba nii Eesti sise- kui välispoliitikas, samuti välismajandus- ja kaubanduskoostöös. Kapitali- ja finantsjulgeoleku tagamine nii siseriiklikus kui laiemalt Euroopa Liidu ja globaalses kontekstis on tõusmas üha enam päevakorda. Infosüsteemide-ja küberjulgeolek on Covi-19 tingimustes tekitamas üha uusi ja varem kogemata kriisiolukordi ja/või pahatahtlike ründeid nii riigi kui erasektori vastu. Jätkates vaieldamatult planeet Maa ühe eksistentsiaalse „rohepöörde“ teema diskussioonidega, seisab Eestil ees vägagi vastakad ja kirglikud debatid kus võtmeteemadeks loomulikult energia- vs kliimajulgeolek ning nende sünergia võimalikkus. Eeltoodu tingimustes tuleb kindlasti Eesti julgeolekuasutuste poolt üle vaatama nii üldine majandusjulgeoleku laiapõhjaline ohuanalüüs, kus selle aasta fookusteemadeks on kindlasti poliitiline korruptsioon kui otseselt riigi majandusjulgeolekut ja finantssektorit ohustav globaalne rahapesurisk. Konverentsi teemasid läbivalt mõtestame lahti riigi-, ühiskonna-, inimese ning teaduse-ja tehnoloogia rolli majandusjulgeoleku tagamisel – seekord siis kriisitingimusi arvestades, hetke olukorda parimal moel teadus-ja teadmispõhiselt analüüsides ning Eesti jaoks parimaid võimalike valikuid ja väljundeid kaardistades ja sõnastades.

EESMÄRK

Konverentsi eesmärgiks on koondada kokku valdkonna ekspertide teadmine ja ettepanekud kriisiga parimal võimalikul moel toimetulekuks ning sõnastada soovitused ja tegevusplaan kriisi kiireks ja võimalikult valutuks ületamiseks – sealjuures Eesti majanduse- ja julgeoleku vankumatuid alustalasid ja universaalseid põhimõtteid kahjustamata.

AEG JA KOHT

14.04.21 I TALLINN

@Wizywebinar veebikonverents & @Radisson Blu Hotel Olümpia

Esinejad


Martin ARPO

Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja

Raivo VARE

Eesti ettevõtja ja riigitegelane, transiidi- ja majandusekspert

Kolonel Jaak TARIEN

NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse direktor (CCDCOE)

Madis MÜLLER

Eesti Panga president

Tarmo SOOMERE

Eesti teaduste akadeemia president

Lauri ALMANN

CybExer Technologies

asutaja ja juht

Henry KATTAGO

Riigikantselei strateegiadirektor

Margus NOORMAA

Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor

Raimo PETERSON

NATO küberkaitse-koostöö keskuse (CCDCOE) tehnoloogiaosakonna juht

Päevakava

8:30 – 9:00

Hommikukohv


9:00 – 9:05

Moderaatori sissejuhatus ja avasõnad

TBA


9:05 – 9:30

Konverentsi avaettekanne

TBA


9:30 – 10:30

I Paneel: TERVISESÕJA EESLIIN JA KRIISI EXIT – PLAAN

9:30 – 9:45

Ettekanne: “Teadmistepõhine võidujooks aja- ja ressurssiga”

9:45 – 10:30

Paneeldiskussioon: Riigi ja ühiskonna toimepidevus ning inimeste toimetulek pandeemiaga

Henry KATTAGO

Riigikantselei strateegiadirektor (Riigi eriolukorrast väljumise strateegia.)


10:30 – 11:30

II Paneel: MAJANDUSKRIISIST VÄLJUMINE – JULGEOLKUT KAHJUSTAMATA

TBA


11:30 – 11:45

Ettekanne: „Euroopa ja Eesti rahanduse tervis ning pandeemia mõjudega toimetuleku strateegia“

Madis MÜLLER

Eesti Panga president


11:45 – 12:00

Paneeldiskussioon: KRIISIST VÄLJUMISE STRATEEGIA NING KRIISIJÄRGNE „AD-HOC“ TEGEVUSPLAAN

Raivo VARE

Eesti ettevõtja ja riigitegelane, transiidi- ja majandusekspert

Madis MÜLLER

Eesti Panga president (Eesti finants- ja kapitalijulgeolek)


12:00 – 12:30

Ettekanne: MAJANDUSJULGEOLEKU OHUD KAITSEPOLITSEI VAATES

Martin ARPO

Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja


12:30 – 13:30

Lõuna


13:30 – 14:30

III paneel: KÜBERJULGEOLEKU VÄLJAKUTSED TERVISEKRIISIS – HÜBRIIDOHU TRENDID 2021

13:30 – 13:40

Ettekanne: Maailma suurima küberkaitse õppuse Locked Shields väljakutsed 2021

Raimo PETERSON

NATO Küberkaitsekoostöö keskuse(CCDCOE) tehnoloogiaosakonna juht


13:40 – 14:30

Paneeldiskussioon: RIIKLIK JA ERASEKTORI POOLNE OHUTÕRJE STRATEEGIA – KOOSTÖÖKOHAD

Kolonel Jaak TARIEN

NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse (CCDCOE) direktor

Margus NOORMAA

Riigi Infosüsteemi Amet direktor


Paneeli moderaator:

Lauri ALMANN

CybExer Technologies kaasasutaja ja tegevdirektor


14:30 – 15:30

IV paneel: EESTI ROHEPÖÖRDE AJAHORISONT: KLIIMA- VERSUS ENERGIAJULGEOLEKU PARADOKS

Ettekanne: „Eesti rohepöörde lahendused peituvad teaduse ja tehnoloogia arengus.“

Tarmo SOOMERE

Eesti teaduste akadeemia president


Paneeldiskussioon:

TBA


15:30 – 16:00

Kohvi- ja energiapaus


16:00 – 17:00

V paneel: LÄÄNEMERE JULGEOLEKUPOLIITIIKA JA MAJANDUSKOOSTÖÖ

Ettekanne: „Põhjala ja Baltikumi fokuseeritud välis- ja julgeolekupoliitika Läänemere regioonis.“


Paneeldiskussioon: JULGEOLEKU JA MAJANDUSKOOSTÖÖ #RESTART2021


Eelregistreerimine konverentsile on avatud!

Registreerumisel tagate endale istekoha saalis ja saate esimestena endale info päevakava ja esinejate kinnitamise kohta.

Ürituse toimumise aeg: 14. aprill VIRTUAL @Wildix Wizywebinar & BALLROOM @Radisson Blu Hotel Olümpia.