KONVERENTSI TOIMUMISKOHT

KONVERENTSI RUUM

AADRESS: Tornimäe 3, TALLINN

VI KORRUSE KONVERENTSIKESKUS

KONVERENTSI TOIMUMISKOHT

EESKÕNELEJAD

AHTO LOBJAKAS

Konferansjee

KONVERENTSILE SAABUMINE JA SISSEJUHATUS

8.15 – 09.00

Osalejate vastuvõtt ja registreerimine

8.15 – 09.00

Hommikukohv/tee ja suupisted

09.00 – 09.05

KONVERENTSI AVASÕNAD JA SISSEJUAHTUS

Ahto LobjakasKolumnist ning

välispoliitika- ja julgeolekuekspert

KONVERENTSI PIDULIK AVAMINE JA TERVITUSKÕNED

ANDRES ANVELT

Justiitsminister

09.05 – 09.15

KONVERENTSI PIDULIK AVAKÕNE

Mart Laar

välispoliitika- ja majandusekspert

09.15 – 09.30

JUSTIITSMINISTRI TERVITUSKÕNE

Andres Anvelt

julgeolekuekspert

MART LAAR

Nõukogu esimees

KONVERENTSI PANEELID

I PANEEL:

9.30 – 10.30

EESTI MAJANDUSJULGEOLEK MAAILMA UUES

JULGEOLEKU REAALSUSES

AVATUD DISKUSSIOON TEEMADEL:

Eesti uued majandusjulgeoleku strateegia väljakutsed.

***

Korruptsioonist tulenevad ohud Eesti julgeolekule.

***

Eesti Euroopa Liidus ja NATO-s: kas ühepoolne või vastastikune sõltuvus?

Kas vajame enam solidaarsust või hakkamasaamisvõimet?

EESKÕNELEJAD PANEELIS:

Marko Mihkelson – Riigikogu liige ning poliitika- ja julgeolekuekspert

Eerik Heldna – Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja

Viljar Veebel – Kaitsevägi, sotsiaalteaduste dotsent(PhD), julgeolekuekspert

EERIK HELDNA

Kaitsepolitseiameti

peadirektori asetäitja

VILJAR VEEBEL

Kaitsevägi,

julgeolekuekspert

MARKO MIHKELSON

Riigikogu liige ja

julgeolekuekspert

II PANEEL:

10.30 – 11.30

VÕIMALIKUD OHUD KAPITALITURULE NING

PANGANDUS- JA FINANTSSTABIILSUSELE

AVATUD DISKUSSIOON TEEMADEL:

Eesti finantssektori hetke olukord ja tuleviku väljavaated.

***

Rahvusvahelised finantssanktsioonid ja nende rakendamise mõju.

***

Väliskapitali mõju majandusjulgeolekule.

***

Ennetusmeetmed uute finantskriiside ärahoidmiseks.

EESKÕNELEJAD PANEELIS:

Madis Müller – Eesti panga asepresident

Tõnu Mertsina – Swedbank peaökonomist

Kilvar Kessler – Finantsinspektsiooni juhatuse esimees

KILVAR KESSLER

Finantsinspektsioon,

juhatuse esimees

TÕNU MERTSINA

Swedbank,

peaökonomist

MADIS MÜLLER

Eesti Pank,

asepresident

III PANEEL:

11.30 – 12.30

ENERGEETIKAJULGEOLEK – KES JA MIDA

KAOTAB/VÕIDAB ENERGIASÕJAS?

AVATUD DISKUSSIOON TEEMADEL:

Energeetiline julgeolek kui miljardi muutujaga küsimus?

***

Energeetika kui globaalne äri ja-poliitika.

***

Eesti energiajulgeoleku tagamise võimalikud mudelid.

***

Energiajulgeolek kui poliitiline mõjutusvahend.

***

Kuidas mõõta energiajulgeolekut (LNG terminali näitel)?

EESKÕNELEJAD PANEELIS:

Märt Ots – Konkurentsiameti peadirektor, energeetik

Andres Mäe – energiapoliitika- ja energeetikaekspert

Einari Kisel – Maailma Energeetikanõukogu (WEC) Euroopa regiooni juht

ANDRES MÄE

Energiapoliitika- ja

energeetikaekspert

EINARI KISEL

Maailma Energeetika-

nõukogu (WEC) volinik

MÄRT OTS

Konkurentsiamet,

Peadirektor

12.30 – 13.30   LÕUNA:  Swissotel rikkalik lõuna-BUFFET´e

IV PANEEL:

13.30 – 14.30

E-MAJANDUSRIIGI UUED VÄLJAKUTSED JA SELLEGA 

KAASNEVAD VÕIMALIKUD JULGEOLEKUOHUD

AVATUD DISKUSSIOON TEEMADEL:

E-riigi tulevikuvisioon ja väljakutsed.

***

Küberjulgeolek kui oluline osa riigi majandusjulgeolekust.

***

Majandus- ja ettevõtluskeskkonna küberjulgeolek.

***

E-majanduse võimalused vs võimalikud varitsevad ohud.

EESKÕNELEJAD PANEELIS:

Lauri Almann – BHC Laboratory, küberjulgeoleku visionäär

Kärt Anna Maire Kelder – Advokaadibüroo Sorainen, ühingu- ja maksuõiguse ekspert

LAURI ALMANN

BHC Laboratory, küberjulgeoleku visionäär

KÄRT ANNA MAIRE KELDER

SORAINEN välisnõunik

V PANEEL:

14.30 – 15.30

SISE-JA VÄLISMAJANDUSE TUUMIKSEKTORITE

OLUKORD JA TULEVIK JULGEOLEKU VÕTMES

AVATUD DISKUSSIOON TEEMADEL:

Kaubandus-ja tööstusjulgeoleku uued väljakutsed.

***

Investeeringute julgeolek kriisiaegadel.

***

Väliskapitali mõju majandusjulgeolekule.

EESKÕNELEJAD PANEELIS:

Heido Vitsur – LHV, majandusekspert ja analüütik

Ott Pärna – EstCorp.eu, majandusekspert ja visionäär

OTT PÄRNA

EstCorp.eu, majandusekspert ja visionäär

HEIDO VITSUR

LHV, majandusekspert ja analüütik

VI PANEEL:

15.30 – 16.30

EESTI SISE-JA VÄLISPOLIITIKA ÜLESANDED JA ROLL               MAJANDUSJULGEOLEKU TAGAMISEL

AVATUD DISKUSSIOON TEEMADEL:

Mis on Eesti riigi tänane panus majandusjulgeoleku võimekusse?

***

Eesti sise- ja välispoliitika julgeolekualased väljakutsed?

***

Mis on esmased ja peamised prioriteedid Eestimajandus-poliitilise julgeoleku tagamisel?

HANNES HANSO

välispoliitika- ja julgeolekuekspert

EESKÕNELEJAD PANEELIS:

Hannes Hanso – välispoliitika- ja julgeolekuekspert

Eerik-Niiles Kross – välispoliitika- ja julgeolekuekspert

EERIK-NIILES KROSS

välispoliitika- ja julgeolekuekspert

KONVERENTSI EDUKASSE KORRALDAMISESSE PANUSTAVAD TOETAJAD:

KONVERENTSI TULEMUSLIKKU SISUSSE PANUSTAVAD KOOSTÖÖPARTNERID ON: