• 20.02.2020 @ Swissôtel Tallinnas

  MAJANDUSJULGEOLEK

  Eesti 100Pluss Visioon


  ECOSEC 6th Anniversary Conference

PEASPONSOR

Majandusjulgeolek-2019-EcoSec_Security-SOFTWARE

TOETAJA
2019-EcoSec_ISKU
    


Meediapartner

postimees_logo

 

Korraldaja

FINESTO_logo

Koostööpartnerid

Eesti NATO Ühing

e-Turunduspartner

convertal-logo


Finantsinspektsioon   Majandusjulgeolek-2019-EcoSec_TalTech   Majandusjulgeolek-2019_EcoSec_EFPI-ICDS FECC_Logo_v   Majandusjulgeolek-2019-EcoSec_Hybrid COE

 CybExer_logo    Eco-Sec2019_NATO-StratCOM-COE   Hermitage Capital Management_Finesto Advisors   Majandusjulgeolek-2019-EcoSec_SK ID Solutions

LEA_3LEA_2LEA_4T o i m u m i s k o h t

Swissotel_logo
B A L L I S A A L ´3


a s u k o h t   k a a r d i l

 

ESINEJAD

Konverentsil eeskõnelevad majanduse ja julgeoleku valdkonna rahvusvaheliselt tunnustatud kõneisikud ja eksperdid nii avalikust kui erasektorist. Käsikäes täna aktuaalsetele globaalsetele teemadele arutletakse põhjalikult Eesti jaoks täna olulisi teemasid. Seatakse sihte ja eesmärke, mis on meie eduka majandusarengu jätkamiseks ja jätkusuutliku julgeolekuolukorra tagamisel oluliseks garandiks tulevikus. Konverentsi teemasid läbivalt sõnastatakse kokkuvõtlikult EESTI 100PLUSS VISIOON - kuidas innovaatiliselt ja jätkusuutlikult Eesti riigi majandusarengut tagada ning  laiapõhjalist ja stabiilset julgeoleku olukorda targalt hoida ja kindlustada.

OSALEJAD

Ettevõtete/asutuste juhtkonnad, omanikud ja nende esindajad. Tugistruktuuride sh IKT-, AML-, finants-, kommunikatsiooni-, auditi-, järelevalve-ja riskijuhid. Samuti äri- ja majandusarengu ning julgeoleku tagamise valdkonnaga seotud ja/või kokku puutuvad spetsialistid ja eksperdid. Kolmanda sektori ning siseriikike-ja rahvusvaheliste organistasioonide esindajad. Kõik kes huvituvad ja/või soovivad kaasa rääkida Eesti ja laiemalt meie regiooni ning samuti maailma majandusjulgeolekuga seonduvatel olulistel teemadel ja hoida kätt pulsil olulistel sündmuste arengus.

FOOKUSES

Globaalse majanduse ja hübriidjulgeoleku kesksed rahvusvahelised teemad. Kitsamalt Eesti ja meie lähiregiooni majandusjulgeolekut enim mõjutavad tegurid ja võimalikud trendid. Kaardistatakse erinevaid riske ja prognoositakse nende realiseerumise võimalikkust. Hinnatakse Eesti ja meie partnerite võimekust reageerida ja/või sekkuda kiirelt ja adekvaatselt võimalikele negatiivsetele arengutele ja/või pahatahtlikele agressioonidele. Sõnastatakse kriitilised siseriiklikud strateegiad ja võtmetegevused võimalikult efektiivseks majandusarenguks ja julgeoleku tagamiseks.

Vadim KLEINER

Vadim KLEINER

Director of Research at Hermitage Capital Management

Jaan PRIISALU

Jaan PRIISALU

dotsent, TalTech

Kristi RAIK

Kristi RAIK

direktor, Eesti Välispoliitika Instituut

Jüri SEILENTHAL

Jüri SEILENTHAL

välismajanduse osakonna peadirektor, Välisministeerium

Urmas REINSALU

Urmas REINSALU

VälisministerKonverentsi ettekannetes ja paneel- diskussioonides 
räägitavat 
käsitletakse eeskõnelejate poolsete seisukohtadena ning kajastatakse avalikus meediaruumis objektiivselt ja erapooletult.Marko MIHKELSON

Marko MIHKELSON

Eesti NATO Ühingu nõukogu esimees, Riigikogu väliskomisjoni esimees

Kalev PIHL

Kalev PIHL

juhatuse liige, SK ID Solution

Ats ONEMAR

Ats ONEMAR

infoturbeanalüütik / CISA, Security Software

Raul RIKK

Raul RIKK

küberjulgeoleku nõunik, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium

Rain OTTIS

Rain OTTIS

professor, TalTech, Infotehnoloogia teaduskond

Klaid MÄGI

Klaid MÄGI

asepresident, CybExer Technologies

Lavly PERLING

Lavly PERLING

Riigi peaprokurör, Riigiprokuratuur

Kusti SALM

Kusti SALM

Kaitseinvesteeringute osakond, Kaitseministeerium

Kilvar KESSLER

Kilvar KESSLER

juhatuse esimees, Finantsinspektsioon

Holger MÖLDER

Holger MÖLDER

dotsent, TalTech, Majandusteaduskond

Peeter TALI

Peeter TALI

asedirektor, NATO StratCOM COE

Agnes KASPER

Agnes KASPER

dotsent, TalTech, Majandusteaduskond, ENISA nõunik

Madis REIMAND

Madis REIMAND

Rahapesu andmebüroo juht

Martin ILUMETS

Martin ILUMETS

partner, FINESTO ADVISORS

Käsper KIVISOO

Käsper KIVISOO

teadusuuringute ja strateegilise analüüsi asedirektor, Hybrid COE

Kalev STOICESCU

Kalev STOICESCU

EESTI 200

Reigo REIMAND

Reigo REIMAND

partner, FINESTO ADVISORS

KONVERENTSI KAVA • Tornimäe 3, Tallinn
  Tallinn

 • 20. veebruar 2019
  08:30 - 17:00

 • Lisainfo aadressil:
  info@finesto.ee

 • 8:30

  Hommikukohv
 • 9:00

  Sissejuhatus
  Reigo REIMAND, FINESTO Advisors

 • 9:05

  Avakõne: EESTI MAJANDUSJULGEOLEKU 100PLUSS VÄLJAKUTSED
  Martin ARPO
  , peadirektori asetäitja
  Kaitsepolitseiamet

 • 9:30

  Paneel: EESTI JULGEOLUPOLIITIKA-JA VÄLISMAJANDUSKOOSTÖÖ TULEVIK
  Panelistid:
  Marko MIHKELSON, nõukogu esimees, Eesti NATO Ühing, Riigikogu väliskomisjoni esimees
  Jüri SEILENTHAL, välismajanduse osakonna peadirektor, Välisministeerium
  Kristi RAIK, direktor, Eesti Välispoliitika Instituut
  Moderaator:
  Kalev STOICESCU, 
  EESTI 200

  Aruteluteemad:
  Reeglitel põhineva maailmakorra tulevik:
   -  EL ja USA suhted ehk transatlantika;
   -  USA ja Hiina vastasseis ja mõjud Eestile;
   -  EL ja tema lähinaabruse suhted, jätkuvalt;
   -  Euroopa Liidu tulevik.
  Globaalse rahvusvahelise poliitika kontekst sh multilateralismi nõrgenemine, protektsionismi kasv jne.
  ELi väliskaubanduspoliitika ja Eesti huvid selles
  Eesti osalemine Rahvusvahelistes ühendustes, organisatsioonides ja lepetes
  Konsulaarpoliitika uued suunad
  Ettevõtjate ootustele vastav välismajanduskoostöö
  Kuidas suurendada Eesti atraktiivsust välisinvesteeringutele / investoritele?
  Mis on Eesti välismajanduspoliitika prioriteedid ja väljakutsed 100Pluss

 • 10:30

  Kohvipaus
 • 11:00

  Paneel: EESTI KAITSETÖÖSTUSE JA DIGITIIGRITE GLOBAALNE AMBITSIOON
  Paneelistid:
  Klaid MÄGI, asepresident
  CybExer Technologies
  Ettekanne: "Eesti küber kogemusega maailma vallutamas"
  Kusti SALM, Kaitseinvesteeringute osakond
  Kaitseministeerium
  Ettekanne: „Eesti kaitsetööstuse arendamine ja Eesti riigikaitse“
  Jaan PRIISALU, dotsent, TalTech
  Aruteluteemad:
  IKT ettevõtete edulood ja tagasilöögid globaalsetel turgudel.
  Kuidas head IKT mainet veelgi edukamaks äriks- ja majanduskoostööks pöörata?
  PPP ja IKT klastrite edulood ja võtmetegurid.
  IKT  sektori uued ärisuunad ja eksportturud reaalmajanduse-ja julgeolekusektoris
  Dubai EXPO 2020 võimalused IKT ettevõtetele

 • 12:00

  Lõuna

 • 13:00

  Sissejuhatus:
  Martin ILUMETS, FINESTO Advisors

  EESTI OSALUS RAHAPESUAFÄÄRIDES 
  Presentation: „Red“ MONEY-laundering AFFAIRS related to Estonia
  Vadim KLEINER, Partner & Director of Research, Hermitage Capital Management
  (ettekanne inglise keeles)

   

 • 13:30

  Paneel: EESTI FINANTSJULGEOLEKU KRIISIAASTAD - MÕJUD JA ÕPPETUNNID - KUIDAS EDASI?
  Ettekanne: "Riigi roll ja vastutus rahapesu tõkestamisel"
  Urmas REINSALU
  , justiitsminister
  Justiitsministeerium
  Paneeldiskussioon:
  Kilvar KESSLER, juhatuse liige Finantsinspektsioon
  Lavly PERLING
  , Riigi peaprokurör
  Riigiprokuratuur
  Madis REIMAND, Rahapesu andmebüroo juht 
  Politsei- ja Piirivalveamet
  Teemad:
  Rikkumised, mille alusel võeti pankadelt tegevusload
  Finantssektori riskiisu vs hoolsusmeetmed - kuidas saavutada turul mõistlik tasakaal?
  Rahapesukuritegude menetlemise eripärad
  Millised on muutused FI ja RAB-i järelevalves ning väär-ja haldusmenetluse praktikates?
  Kuidas muuta rahapesukuritegude kriminaal- ja kohtumenetlus efektiivsemaks?

 • 14:30

  Kohvipaus
 • 15:00

  Paneel: EESTI KÜBERTURVALISUSE STRATEEGIA UUED VÄLJAKUTSED
  Panelistid:
  Raul RIKK, küberjulgeoleku nõunik
  Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium
  Ats ONEMAR,  infoturbeanalüütik / CISA
  Security SOFTWARE
  Kalev PIHL
  , juhatuse liige
  SK ID Solution
  Rain OTTIS, Infotehnoloogia teaduskonna dotsent, Tallinna Tehnikaülikool/TalTech
  Moderaator: Agnes KASPER,  Majandusteaduskonna dotsent, Tallinna Tehnikaülikool/TalTech
  Teemad: 
  Eesti uus küberturvalisuse strateegia 2019 - 2022
  Kas uus strateegia on piisavalt erasektorit kaasav
  Uute IKT-tehnoloogiate sh ID ja mID arengud maailmas ja mõjud Eestile
  EU/Eesti marginaliseerumine IT turbelahenduste defineerimisel – globaalsed ohud ja koostöö
  Küberturbe standardiseerimine EU poolt
  Eesti tööjõu turg ning fookuste otsimine

 • 16:00

  Paneel: HÜBRIIDOHUD - DESINFORMATSIOON, PROPAGANDA JA KÜBERRÜNDED
  Panelistid:
  Peeter TALI
  , asedirektor, NATO StratCOM COE
  Käsper KIVISOO, teadusuuringute ja strateegilise analüüsi asedirektor, Hybrid COE
  Moderaator: Holger MÖLDER, Majandusteaduskonna dotsent, Tallinna Tehnikaülikool/TalTech
  Teemad:
  EL julgeolekuolukorda ohustavad hübriidohud.
  Massiline illegaalne sisseränne, organiseeritud piiriülene kuritegevus ja terrorism.
  Ühiskonnas ja avalikus ruumis üha kasvav populism ja propaganda.
  Hübriidohtude majanduslikud kui poliitilis-strateegilised eesmärgid.
  Riikikud mõjutustegevused (N: Venemaa, Hiina).
  Julgeolekukeskkond varjatud identiteediga küberruumis.
  Tehnoloogia arengu ja kommunikatsioonivõrgustike laienemise mõjud.
  Ümbritseva maailma tõlgendamise keerukus ja kunst.
  "Tõejärgsel ajastul" identiteedi loomine ja varjamine - efektiivsed vastumeetmed.

 • 17:00

  Konverentsi lõpp

*Konverentsi korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis erandkorras muudatusi ja täiendusi.

Registreerimine on avatud

Registreerumine on lõppenud.