Tagasivaade:

MAJANDUSJULGEOLEK 2020

konverentsile

Economic and Security Talks

6’th ECONOMIC AND SECURITY CONFERENCE

Peasponsor

Korraldaja

Toetaja

e-Turunduspartner

Koostööpartnerid

Toimumiskoht


ESINEJAD

Konverentsil eeskõnelevad majanduse ja julgeoleku valdkonna rahvusvaheliselt tunnustatud kõneisikud ja eksperdid nii avalikust kui erasektorist. Käsikäes täna aktuaalsetele globaalsetele teemadele arutletakse põhjalikult Eesti jaoks täna olulisi teemasid. Seatakse sihte ja eesmärke, mis on meie eduka majandusarengu jätkamiseks ja jätkusuutliku julgeolekuolukorra tagamisel oluliseks garandiks tulevikus. Konverentsi teemasid läbivalt arutletakse kuidas tagada stabiilselt Eesti majandusarengut ning kindlustada laiapõhjalist ja stabiilset julgeolekuolukorda.

OSALEJAD

Ettevõtete/asutuste juhtkonnad, omanikud ja nende esindajad. Tugistruktuuride sh IKT-, AML-, finants-, kommunikatsiooni-, auditi-, järelevalve-ja riskijuhid. Samuti äri- ja majandusarengu ning julgeoleku tagamise valdkonnaga seotud ja/või kokku puutuvad spetsialistid ja eksperdid. Kolmanda sektori ning siseriikike-ja rahvusvaheliste organistasioonide esindajad. Kõik kes huvituvad ja/või soovivad kaasa rääkida Eesti ja laiemalt meie regiooni ning samuti maailma majandusjulgeolekuga seonduvatel olulistel teemadel ja hoida kätt pulsil olulistel sündmuste arengus.

FOOKUSES

Globaalse majanduse ja hübriidjulgeoleku kesksed rahvusvahelised teemad. Kitsamalt Eesti ja meie lähiregiooni majandusjulgeolekut enim mõjutavad tegurid ja võimalikud trendid. Kaardistatakse erinevaid riske ja prognoositakse nende realiseerumise võimalikkust. Hinnatakse Eesti ja meie partnerite võimekust reageerida ja/või sekkuda kiirelt ja adekvaatselt võimalikele negatiivsetele arengutele ja/või pahatahtlikele agressioonidele. Sõnastatakse kriitilised siseriiklikud strateegiad ja võtmetegevused võimalikult efektiivseks majandusarenguks ja julgeoleku tagamiseks.

Konverentsil esinesid:


Urmas REINSALU

Välisminister

Mikk MARRAN

Välisluureameti peadirektor

Nathan COOK

CTO – National Security & Defence EMEA & JAPAC

Marko MIHKELSON

Eesti NATO Ühingu nõukogu esimees

Prof. Lauri MÄLKSOO

Eesti õigusteadlane ja akadeemik

Dr. Carri GINTER

Eesti jurist ja õigusteadlane

Kristi RAIK

Eesti Välispoliitika Instituudi direktor

Heli TIIRMAA-KLAAR

Eesti küberjulgeoleku erivolitustega diplomaatiline esindaja

Erki KODAR

Välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler

Ph.D. Veiko PALGE

Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Prof. Jarek KURNITSKI

TTÜ ja Aalto Ülikooli professor

Margus NOORMAA

Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor

Karl Mattias SEPP

Eesti NATO Ühingu projektijuht

Piret KUUSIK

Nooremteadur, Eesti Välispoliitika Instituut/RKK

Kristina PRALLA

Rahvusvahelise õiguse magistriprogrammi tudeng

Jüri RAIDLA

Ellex Raidla Advokaadibüroo vanempartner

Kilvar KESSLER

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees

Artur LUIK

Eetiline häkker, Bolt Technology

Reigo REIMAND

Finesto Advisors partner ja juhatuse liige

Einar KISEL

Maailma Energeetikanõukogu Euroopa regiooni juht

Hannes KONT

Elering AS, sünkroniseerimise programmi direktor

Kadri SIMSON

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik

Timo TATAR

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler

Aavo KÄRMAS

Tuuleenergia Assotsiatsiooni ja Enefit Green juhatuse esimees

Prof. Michael LEVI

Professor of Criminology, Cardiff University

Madis MÜLLER

Eesti Panga president

Marilin PIKARO

Luminor Group juhatuse liige ja vastavuskontrolli juht

Taavi TAMKIVI

SALV asutaja ja tegevjuht

Kava

8:30 – 9:00

Hommikukohv

9:00 – 9:15

Sissejuhatus ja korraldaja avasõnad

Reigo REIMAND,

FINESTO Advisors partner ja juhatuse liige

9:15 – 9:30

Avaettekanne: EESTI RAHVUSVAHELISES JULGEOLEKUKESKKONNAS 2020

Mikk MARRAN,

Välisluureameti peadirektor

9:30 – 10:30

I Paneel: EESTI VÄLISMAJANDUS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA VÄLJAKUTSED

Ettekanne: “Eesti ambitsioon ÜRO Julgeolekunõukogu eesistujana”

Urmas REINSALU,

Eesti Vabariigi välisminister

Paneeldiskussioon:

Urmas REINSALU,

Välisminister

Jüri RAIDLA,

Ellex Raidla Advokaadibüroo vanempartner, Eesti õigus- ja riigiteadlane

Marko MIHKELSON,

Eesti NATO Ühingu nõukogu esimees, Riigikogu väliskomisjoni esimees

Paneeli moderaator:

Piret KUUSIK,

Eesti Välispoliitika Insituut

10:30 – 10:35

Lühiettekanne: “NOORTE SEISUKOHAD JA ARVAMUS MAJANDUSE, JULGEOLEKU JA POLIITIKA SEOSTEST”

Karl Mattias SEPP,

Eesti NATO Ühingu projektijuht

10:35 – 11:15

II Paneel: ENERGIAJULGEOLEKU VÄLJAKUTSED LÄÄNEMERE PIIRKONNAS  

Ettekanne: „Euroopa energiapöörde väljakutsed“

Einari KISEL,

Maailma Energeetikanõukogu Euroopa regiooni juht

Paneeldiskussioon:

Hannes KONT,

Elering AS, sünkroniseerimise programmi direktor                          

Einari KISEL,

Maailma Energeetikanõukogu Euroopa regiooni juht                          

Paneeli moderaator:

Dr Kristi RAIK,

Eesti Välispoliitika Instituudi direktor

11:15 – 11:30

Ettekanne: “ROHELINE KOKKULEPE – EUROOPA KLIIMA- JA KASVUSTRATEEGIA”

Kadri SIMSON,

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik

11:30 – 12:15

III Paneel: ENERGIA, KLIIMA JA JULGEOLEKU TASAKAAL – SELLE VÕIMALIKKUS

Ettekanne: Energiatarbimise ja -tootmise ümberkujundamine julgeolekut unustamata“                         

Prof. Jarek KURNITSKI,

Akadeemik, TTÜ ja Aalto Ülikooli professor

Paneeldiskussioon:                          

Timo TATAR,

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler

Aavo KÄRMAS,

Tuuleenergia Assotsiatsiooni ja Enefit Green juhatuse esimees                            

Paneeli moderaator:                          

Prof. Jarek KURNITSKI,

Tallinna Tehnikaülikooli ja Aalto Ülikooli professor, akadeemik    

12:15 – 13:15

Lõuna

13:15 – 13:20

Lühiettekanne: “NOORTE SEISUKOHAD JA ARVAMUS TÄNAPÄEVA RAHVUSVAHELISE ÕIGUSE GARANTIIDEST”

Kristiina PRALLA,

Tartu Ülikool, rahvusvahelise õiguse magistriprogrammi tudeng

13:20 – 14:15

IV Paneel: RAHVUSVAHELISE ÕIGUSE JA ÕIGLUSE KEHTESTAMINE KRIISIDES

Ettekanne: „Mida tähendab olla rahvusvahelise õiguse subjekt?“

Prof. Lauri MÄLKSOO,

Tartu Ülikool, õigusteadlane ja akadeemik

Paneeldiskussioon:

Erki KODAR,

Välisministeerium, Juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler

Prof. Lauri MÄLKSOO,

Tartu Ülikool, õigusteadlane ja akadeemik

Paneeli moderaator:

Dr. Carri GINTER,

SORAINEN Advokaadibüroo, Tartu Ülikooli Euroopa õiguse dotsent

14:15 – 14:20

Lühiettekanne: “KUIDAS NOORED TÕLGENDAVAD KÜBERJULGEOLEKUT?”


Artur LUIK,

Eetiline häkker, Bolt Technology OÜ, varasemalt Skype / Microsoft

14:20 – 15:30

V Paneel: SECURING CYBERSPACE THROUGH PPP

Presentation: „Economic Security: Global Competition for Power, in an Age of Increasing Espionage“

Nathan COOK,

ORACLE, CTO for National Security and Defence for EMEA and JAPAC


Panel discussion:

Presentation: “The Economic Dimension of Cyber Security: How to Regulate it”

Heli TIIRMAA-KLAAR,

Ambassador at Large for Cyber Security of Ministry of Foreign Affairs

Margus NOORMAA,

Director General of the Estonian Information System Agency

Ph.D. Veiko PALGE,

Researcher, Institute of Physics, University of Tartu

Nathan COOK,

ORACLE, CTO for National Security and Defence for EMEA and JAPAC


Panel moderated by:

Heli TIIRMAA-KLAAR,

Ambassador at Large for Cyber Security of Ministry of Foreign Affairs

15:30 – 16:00

Coffee and energy break

16:00 – 16:30

Presentation: “GLOBAL ANTI-MONEY LAUNDERING: BALANCING SECURITY, FAIRNESS AND COST-EFFECTIVENESS”


Prof. Michael LEVI,

Professor of Criminology, Cardiff University

16:30 – 17:15

VI Paneel: VAADE TULEVIKKU – RAHAPESU TÕKESTAMISEST PÕHJALAS JA BALTIKUMIS

Paneeldiskussioon:

Madis MÜLLER,

Eesti Panga president

Marilin PIKARO,

Luminor Group juhatuse liige ja vastavuskontrolli juht

Taavi TAMKIVI,

SALV asutaja ja tegevjuht

Paneeli moderaator:

Kilvar KESSLER,

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees

17:15

Konverentsi lõpp