MAJANDUSJULGEOLEK

#EESTI restart 2021

Economic and Security Talks

14. aprillil

HÜBRIIDKONVERENTS @Wildix WizyWebinar

7’th ANNUAL CONFERENCE

Korraldaja

Koostööpartner

Meediapartner

Turunduspartner

FOOKUSES

Selle aasta konverentsi fookuses on mõistetavalt ülemaailmne viirusepandeemia ning sellest tulenev tervise- ja majanduskriis. Erakorraline olukord on toonud võimendatult esile nii rahva tervise- kui sotsiaalse julgeoleku tähtsuse ja mõõtme. Tekkinud pingeline siseriiklik ja globaalne olukord on paratamatult juba avaldanud mõju kuid üha enam mõjutamas väga erinevates aspektides ja valdkondades üldist maailma nii poliitilist kui majanduslikku olukorda. Eesti on täna koos ülejäänud maailmaga väga keerulises globaalses tervise- ja majanduskriisis, mis paratamatult on tekitamas uusi ohte ja väljakutseid nii välis- kui majanduspoliitikas, tuues esile võimendatult nii vanad kui kutsudes esile ka uusi üldisest ebakindlusest tingitud julgeolekuolu hübriidohte. Omad tajutavad mõjud on paraku ilmnenud juba nii Eesti sise- kui välispoliitikas, samuti välismajandus- ja kaubanduskoostöös. Kapitali- ja finantsjulgeoleku tagamine nii siseriiklikus kui laiemalt Euroopa Liidu ja globaalses kontekstis on tõusmas üha enam päevakorda. Infosüsteemide- ja küberjulgeolek on Covid-19 tingimustes tekitamas üha uusi ja varem kogemata kriisiolukordi ja/või pahatahtlike ründeid nii riigi kui erasektori vastu. Jätkates vaieldamatult planeet Maa ühe eksistentsiaalse „rohepöörde“ teema diskussioonidega, seisab Eestil ees vägagi vastakad ja kirglikud debatid kus võtmeteemadeks loomulikult energia- vs kliimajulgeolek ning nende sünergia võimalikkus. Eeltoodu tingimustes tuleb kindlasti Eesti julgeolekuasutuste poolt üle vaadata nii üldine majandusjulgeoleku laiapõhjaline ohuanalüüs, kus selle aasta fookusteemadeks on kindlasti poliitiline korruptsioon kui otseselt riigi majandusjulgeolekut ja finantssektorit ohustav globaalne rahapesurisk. Konverentsi teemasid läbivalt mõtestame lahti riigi-, ühiskonna-, inimese ning tehnoloogia rolli majandusjulgeoleku tagamisel – seekord siis kriisitingimusi arvestades, hetke olukorda parimal moel teadus- ja teadmispõhiselt analüüsides ning Eesti jaoks parimaid võimalike valikuid kaardistades ja väljundeid sõnastades.

EESMÄRK

Konverentsi eesmärgiks on koondada kokku valdkonna ekspertide teadmine ja ettepanekud kriisiga parimal võimalikul moel toimetulekuks ning sõnastada soovitused ja tegevusplaan kriisi kiireks ja võimalikult valutuks ületamiseks – sealjuures Eesti majanduse- ja julgeoleku vankumatuid alustalasid ja universaalseid põhimõtteid kahjustamata.

AEG JA KOHT

14. aprill 2021

VEEBIKONVERENTS

@Wildix

Esinejad


Tanel KIIK

Tervise- ja tööminister

Raivo VARE

Eesti ettevõtja ja riigitegelane, transiidi- ja majandusekspert

Kolonel Jaak TARIEN

NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse direktor (CCDCOE)

Madis MÜLLER

Eesti Panga president

Tarmo SOOMERE

Eesti teaduste akadeemia president

Lauri ALMANN

CybExer Technologies

asutaja ja juht

Henry KATTAGO

Riigikantselei strateegiadirektor

Margus NOORMAA

Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor

Raimo PETERSON

NATO küberkaitse-koostöö keskuse (CCDCOE) tehnoloogiaosakonna juht

Johannes TRALLA

Ajakirjanik, ERR toimetaja ja saatejuht

Andres MERITS

Tartu Ülikooli rakendusviroloogia uurija-professor

Agris PEEDU

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees

Tiit PRUULI

Go Travel nõukogu esimees ja Eesti Turismifirmade Liidu president

Martin ARPO

Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja

Konverentsi edusse panustavad ettevõtted


Päevakava

9:00 – 9:05 Päevajuhi avasõnad:

Johannes TRALLA

Ajakirjanik, ERR toimetaja ja saatejuht


9:05 – 9:30 Avaettekanne:

MAJANDUSJULGEOLEKU OHUD KAITSEPOLITSEI VAATES

Martin ARPO

Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja


9:30 – 10:30 I Paneel:

TERVISESÕJA EESLIIN JA KRIISI EXIT-PLAAN

Paneeli avasõnad:

Tanel KIIK

Tervise- ja tööminister

9:30 – 9:45 Ettekanne:

„Teadmistepõhine võidujooks aja- ja ressursiga“

Andres MERITS

Tartu Ülikooli rakendusviroloogia uurija-professor

9:45 – 10:30 Paneeldiskussioon:

Riigi ja ühiskonna toimepidevus ning inimeste ja meditsiinisüsteemi toimetulek pandeemiaga

Henry KATTAGO

Riigikantselei strateegiadirektor

Agris PEEDU

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees

Andres MERITS

Tartu Ülikooli rakendusviroloogia uurija-professor

Tanel KIIK

Tervise- ja tööminister

Paneeli moderaator:

Johannes TRALLA


10:30 – 11:30 II Paneel:

KRIISIST VÄLJUMISE STRATEEGIA NING KRIISIJÄRGNE „AD-HOC“ TEGEVUSPLAAN

10:30 – 10:45 Ettekanne:

„Euroopa ja Eesti majanduse tervis ning pandeemia mõjudega toimetuleku strateegia“

Madis MÜLLER

Eesti Panga president

10:45 – 11:30 Paneeldiskussioon:

EESTI RIIGI JA ETTEVÕTJATE PLAAN MAJANDUSKRIISIST VÄLJUMISEKS JULGEOLKUT KAHJUSTAMATA

Raivo VARE 

Eesti ettevõtja ja riigitegelane, transiidi- ja majandusekspert

Madis MÜLLER

Eesti Panga president

Panelist ja moderaator:

Tiit PRUULI

Go Travel nõukogu esimees ja Eesti Turismifirmade Liidu president   


11:30 – 12:00 III paneel:

EESTI ROHEPÖÖRDE AJAHORISONT: KLIIMA- VERSUS ENERGIAJULGEOLEKU PARADOKS

Ettekanne:

Eesti rohepöörde ja julgeoleku lahendused peituvad teaduse ja tehnoloogia arengus.

Tarmo SOOMERE

Eesti teaduste akadeemia president


12:00 – 13:00 Vaheaeg:


13:00 – 14:00 III paneel:

KÜBERJULGEOLEKU VÄLJAKUTSED TERVISEKRIISIS – HÜBRIIDOHU TRENDID 2021

13:00 – 13:10 Ettekanne:

Maailma suurima küberkaitseõppuse „Locked Shields” väljakutsed 2021

Raimo PETERSON

NATO Küberkaitsekoostöö keskuse(CCDCOE) tehnoloogiaosakonna juht


13:10 – 14:00 Paneeldiskussioon:

RIIKLIK JA ERASEKTORI POOLNE OHUTÕRJE STRATEEGIA – KOOSTÖÖKOHAD

Kolonel Jaak TARIEN

NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse (CCDCOE) direktor

Margus NOORMAA

Riigi Infosüsteemi Amet direktor


Paneeli moderaator:

Lauri ALMANN

CybExer Technologies kaasasutaja


14:00 – 14:10 Konverentsipäeva kokkuvõte:

Johannes TRALLA

Ajakirjanik, ERR toimetaja ja saatejuht