MAJANDUSJULGEOLEK 2022

EESTI TOIMETULEK KRIISIDEGA

AEG: 22. veebruar

KOHT: @Swissôtel TALLINN

Economic and Security talks I 8th anniversary conference

Korraldaja

Koostööpartner

Koostööpartner

Meediapartner

Aeg ja koht

Rõõm kohtuda taaskord 22. veebruaril 2022 vahetult konverentsisaalis!

6. korruse konverentsikeskus, Tornimäe 3

Ballisaal II ja III

Millele konverentsil keskendume?

Konverentsi fookuses on Eesti, geopoliitiliselt kogu Läänemere regiooni ja globaalselt Euroopa ja maailma majandust ja julgeolekukorda täna oluliselt mõjutavad kriisid sh julgeoleku-, energia-, kliima-ja mõistagi jätkuv tervisekriis. Üheskoos era- ja avaliku sektori ekspertide ja kõneisikutega hindame tänaste kriiside otseseid ja kaudseid mõjusid julgeolekule ja mõistagi nende edasi kandumist nii majandusele kui rahandusele. Arutleme Eesti ja meie oluliste partnerite välismajanduse ja julgeolekupoliitika hetke seisu ja tuleviku üle, rõhuasetusega kuidas läbi laiapõhjalise riigikaitse tagada Eesti sisejulgeolek. Samuti käsitleme NATO jt meie oluliste partnerite poolset toetust ja vajalikku heidutust ning hindame selle piisavust konfliktiennetuseks, tagamaks piirkonnas rahu ja stabiilsus. Lisaks on konverentsi peateemadeks energia- ja kliimajulgeolek sh Eesti rohepöörde prioriteedid – võimalused ja väljakutsed käimasolevates kriisides ning kuidas see avaldab mõju meie ettevõtete ja üldiselt kogu majanduse konkurentsivõimele. Jätkuvalt ei saa mööda juba pikalt vältava tervisekriisi murede ja tagajärgede ning täiendavate mõjude analüüsist. Traditsiooniliselt käsitleme finants- ja kapitalijulgeoleku ning infra- ja taristujulgeolekuga seonduvat. Kõige eeltoodu juures analüüsime põhjalikult võimalike kaasuvaid äri- ja majanduskeskkonna ohte ja riske ning käsitleme nende efektiivseid maandamise võimalusi. Prognoosime Eesti majandusarengu väljavaadet nii lühemas kui pikas perspektiivis, erinevate võimalike riskistsenaariumide taustal.

Konverentsi eesmärgiks on koos valdkondlike tunnustatud ekspertide ja kõneisikute ning alati väärika auditooriumiga, tuginedes asjakohastele teadmistele ja seisukohtadele ning professionaalsele arutelule ja analüüsidele, püüda tänast erakordselt mõjusat ja suurt kriiside sasipundart eeskätt adekvaatselt mõista ja lahti mõtestada – selle tekke- ja toimepõhjustest paremini aru saada, juba tekkinud ja prognoositavalt veel tekkivatele pingelistele olukordadele seletusi anda. Vajadusel ebaõiglaselt toimuvat objektiivselt (hukka-)mõista ja konstruktiivselt kritiseerida. Samas anda edasi Eesti rahva julgustamiseks ja ühiskonna rahustamiseks piisavat heidutust, mis väljenduks nii kandvates sirgjoonelistes sõnumites kui reaalsetes julgeolekut ja majandust kaitsvates tegudes. Kokkuvõtvalt genereerime üheskoos vabas ja konstruktiivses õhkkonnas võimalikult palju häid ja loovaid mõtteid ning toimivaid plaane ja lahenduskäike helgeks tulevikuks!

Eeskõnelejad


Brigaadikindral Riho ÜHTEGI

Kaitseliidu ülem

Jaanika MERILO

Ukraina asepeaministri ja digisiirde ministri nõunik

Arto AAS

Tööandjate Keskliidu tegevjuht

Mihhail LOTMAN

Riigikogu liige

Harri TIIDO

 Ajakirjanik ja endine diplomaat

Kadri KIISEL

LHV Panga juhatuse esimees

Kolonel Mart VENDLA

NATO Staabilelemendi ülem

Lauri LUGNA

 EAS-KredEx ühendasutuse juhatuse esimees

Marko MIHKELSON

Riigikogu Väliskomisjoni esimees

Marti HÄÄL

ALEXELA Group

Valitsuse rohepöörde nõukoda nõustava ekspertrühma liige

Madis MÜLLER

 Eesti Panga president

David VSEVIOV

Venemaa ekspert ja arvamusliider

Kristian JAANI

Siseminister

Kristi KLAAS

Eesti rohepoliitika koordinaator, Riigikantselei

Kindralleitnant Martin HEREM

Eesti Kaitseväe juhataja

Märt OTS

 Konkurentsiameti peadirektor

Johannes TRALLA

ERR ajakirjanik ja saatejuht

Kalev STOICESCU

Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus, Venemaa ekspert

Liisi HIMMA

Swedbanki ettevõtete

panganduse juht

Konverentsi sisusse panustavad ettevõtted


Konverentsi koostöö/toetamise ettepanekute osas kirjuta meile: info@finesto.ee

Päevakava

8:30 – 9:00 Hommikukohv ja -eine

9:00 – 9:05 Konverentsi avamine ja päevajuhi avasõnad

Johannes TRALLA

Ajakirjanik, ERR toimetaja ja saatejuht


9:05 – 9:30 Konverentsi tervitus ja avakõne

“Sisejulgeolekust ja ohtudeks valmistumisest.”

Kristian JAANI

Siseminister


9:30 – 10:00 Konverentsi avaettekanne

“Eesti sõjalise kaitse mõju meie ühiskonnale ja majandusele.“

Kindralleitnant Martin HEREM

Eesti Kaitseväe juhataja

10:00 – 10:15 Avatud diskussioon

Eesti Kaitseväe juhataja avatud arutelu auditooriumiga – küsimused ja vastused.


10:15 – 11:15 I Paneel

EESTI RIIGI OMAKAITSE JA HEIDUTUS GLOBAALSES JULGEOLEKUKRIISIS

Paneeldiskussioon

EESTI LAIAPÕHJALINE RIIGIKAITSE JA NATO HEIDUTUS

Brigaadikindral Riho ÜHTEGI

Kaitseliidu ülem

Kolonel Mart VENDLA

NATO Staabielemendi ülem

Mari-Liis TORI

Kaitsepolitseiameti büroojuht

Paneeli moderaator

Reigo REIMAND

Finesto Advisors


11:15 – 12:15 II Paneel

EESTI, GEOPOLIITILISELT LÄÄNEMERE JA GLOBAALSELT MAAILMA JULGEOLEKU TULEVIK

Paneeldiskussioon

OHUANALÜÜS JA VÕIMALIKUD STSENAARIUMID

Marko MIHKELSON

Riigikogu väliskomisjoni esimees

Jonatan VSEVIOV

Välisministeeriumi kantsler

Jaanika MERILO

Funderbeam, Ukraina asepeaministri ja digisiirde ministri nõunik

Esindaja

Eesti Välispoliitika Instituut, TBA

Paneeli moderaator

Harri TIIDO

Ajakirjanik ja endine diplomaat


12:15 – 13:00 Avatud diskussioon

ETTEPANEKUD „PUTINI VENEMAALE“ PINGETE DIPLOMAATILISEKS LAHENDAMISEKS

David VSEVIOV

Ajaloolane ning Venemaa ekspert ja arvamusliider

Kalev STOICESCU

Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus, Venemaa ekspert

Vestlusringi juhib

Harri TIIDO

Ajakirjanik ja endine diplomaat


13:00 – 14:00 Lõunapaus ja mõttetalgud

Rikkalik Buffet lõuna koos esinejate ja osalejate vabas õhkkonnas vestlusringidega


14:00 – 15:15 III Paneel

JULGEOLEKU-, ENERGIA- JA TERVISEKRIISI MÕJUD MAJANDUSELE JA KONKURENTSIVÕIMELE

14:00 – 14:15 Avaettekanne

„Eesti rahanduse ja majanduse tervis ning väljavaated kriiside kiuste.“

Madis MÜLLER

Eesti Panga president

14:15 – 15:15 Paneeldiskussioon

KAS JA KUIDAS SUUDAME TAGADA EESTI MAJANDUSE KONKURENTSIVÕIME

Märt OTS

Konkurentsiameti peadirektor

Liisi HIMMA

Swedbank juhatuse liige, ettevõtete panganduse juht

Arto AAS

Tööandjate Keskliidu tegevjuht

Madis MÜLLER

Eesti Panga president

Paneeli moderaator

Johannes TRALLA

ERR ajakirjanik ja saatejuht


15:15 – 15:45 Kohvi- ja energiapaus

Kosutus ja virgutus koos esinejate/osalejate mõttetalgutega


15:45 – 17:00 IV Paneel

EESTI ROHEPÖÖRDE VÕIMALUSED – AMBITSIOONIKAS VS REALISTLIK PLAAN

Avaettekanne

Miks Eestile rohepööre?”

Kristi KLAAS

Eesti rohepoliitika koordinaator, Riigikantselei

Paneeldiskussioon

EESTI ROHEPÖÖRDE VÕIMALUSED JA VÄLJAKUTSED KLIIMA-, ENERGIA-JA JULGEOLEKUKRIISIS

Lauri LUGNA

KREDEX ja EAS ühendasutuse juht

Kadri KIISEL

LHV Panga juhatuse esimees

Marti HÄÄL

ALEXELA Group juhatuse liige, Vabariigi Valitsuse rohepöörde nõukoda nõustava ekspertrühma liige

Kristi KLAAS

Eesti rohepoliitika koordinaator, Riigikantselei

Paneeli moderaator

Johannes TRALLA

ERR ajakirjanik ja saatejuht


17:00 – 17:05 Konverentsi lõpusõnad

Päevajuhi kokkuvõtvad lõpusõnad

Johannes TRALLA

ERR ajakirjanik ja saatejuht


Konverentsil osalemise tingimused

COVID-19 REEGLID

Kooskõlas Vabariigi valitsuse kehtestatud korrale, kontrollime konverentsile saabudes osalejatel alljärgnevaid pandeemia leviku tõkestamise tõendusmaterjale koos isikuttõendava dokumendiga:

a) Vaktsineerimispass (immuniseerimise tõend) või 

b) Tõend COVID-19 haiguse läbipõdemise kohta (kehtib kuni 180 päeva);

Lisaks laieneb kõikidele siseruumidele maskikandmise kohustus.