MAJANDUSJULGEOLEK

EESTI #RESTART 2021

Economic and Security Talks

7’th ECONOMIC AND SECURITY CONFERENCE

SPONSORLUS | BECOME A SPONSOR

INFO

küsige palun lisa | ask more please:

(+372) 5173623 | info@finesto.ee

Korraldaja

Eelregistreerimine konverentsile on avatud!

Registreerumisel tagate endale istekoha saalis ja saate esimestena endale info päevakava kinnitamise ja konverentsi toimumise aja/koha kohta.

Planeeritav ürituse toimumise aeg: märtsi lõpp või aprilli esimene pool.